SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IG Service s.r.o., se sídlem ČÁSLAVSKÁ 328, 537 01 CHRUDIM (dále jen „Poskytující“).

 

Poskytující provozuje on-line e-shop s prodejem sportovního a tréninkového materiálu.

 

1. Zájemce o nákup v on-line e-shopu (dále jen „E-shop“) tímto a svým přihlášením do E-shopu souhlasí se zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím. Poskytující bude zpracovávat veškeré mu zájemcem sdělené údaje, a to zejména:
                          - jméno a příjmení,
                          - e-mail,
                          - adresa doručení,
                          - telefonní číslo,
                          - fakturační adresa.

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem: doručení zboží a evidence již nakoupeného zboží.

 

3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od udělení souhlasu, nedojde-li k jeho prodloužení.

 

4. Souhlas zahrnuje zejména souhlas s:
      - zasláním zboží na doručovací / fakturační adresu,
      - e-mailovou nebo telefonickou komunikací týkající se doručení zboží.

 

5. Poskytující bude s osobními údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy.

 

7. Zpracování osobních údajů provádí Poskytující, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i jiní zpracovatelé, a to zejména: Poskytovatel příslušných databázových, analytických či softwarových systémů, služeb a aplikací splňující podmínky ochrany osobních údajů.

 

8. K ochraně osobních údajů využije Poskytující všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

 

9. V případě, že má zájemce jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Poskytujícího kdykoliv kontaktovat.

 

10. Zájemce má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:
     - požadovat po Poskytujícím informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
     - požadovat po Poskytujícím výmaz osobních údajů.